AHLI JAWATANKUASA AKREDITASI UNIVERSITI

Fakulti Teknologi dan Informatik Razak

Azman Hashim International Business School

 Universiti Teknologi Petronas

Fakulti Kejuruteraan

Pejabat Pengurusan Strategi

Majlis Professor

Unit Inovasi dan Pembangunan Kurikulum (CIDU)

Azman Hashim International Business School