BERKAITAN KAMI

SEJARAH
Pusat Kualiti dan Pengurusan Risiko atau dikenali sebagai Center for Quality and Risk Management (QRiM) ditubuhkan pada tahun 2014. Penubuhan QRiM  selepas penstrukturan antara  Unit Kualiti Universiti (UKU)  dengan Bahagian Transformasi dan Pengurusan Risiko (BTPR).

Pada peringkat permulaan,  Unit Kualiti Universiti (UKU) ini bermula  dengan penggabungan diantara Unit Kualiti Akademik, Pejabat TNCAA) dan Unit Kualiti Pengurusan di bawah Bahagian Pengurusan Organisai, Pejabat Pendaftar.  UKU diletakkan di bawah struktur Canseleri dan Pengarah Kualiti bertanggungjawab kepada Naib Canselor. QRiM mula beroperasi di Aras 3, Dewan Sultan Iskandar pada 1 April 2009.

Matlamat penstrukturan  adalah untuk memantapkan struktur dan jaminan kualiti proses kerja yang berkaitan dengan kualiti akademik, kualiti perkhidmatan, pengurusan data dan pengurusan risiko bagi memenuhi keperluan pihak berkepentingan dan Universiti.