Falsafah QRiM

Hukum Allah adalah dasar kepada sains dan teknologi. Maka QRiM berusaha secara menyeluruh dan bersepadu memperkembangan kecemerlangan pengurusan kualiti dan risiko untuk kesejahteraan dan kemakmuran sejagat sesuai dengan kehendak-Nya

Visi QRiM

Diiktiraf sebagai pusat pengurusan kualiti dan risiko bertaraf dunia

Misi QRiM

Memacu kecemerlangan Universiti melalui program akademik berkualiti, budaya kerja berprestasi tinggi dan pengurusan risiko yang berke