Fungsi Utama UTM QRiM

fungsi QRiM

 

Kualiti Akademik

 • Melaksanakan audit akreditasi sementara dan penuh
 • Menyelaras aktiviti berkaitan penarafan SETARA dan D’SETARA
 • Menyemak permohonan program baru dan semakan kurikulum
 • Memberikan nasihat kepakaran dan kesedaran berkaitan dengan pemakaian standards.

Kualiti Perkhidmatan

 • Perancangan dan pelaksanaan program kualiti (Pengurusan ISO, Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK), Program 5S, Lean Six Sigma, SPP, MPK & FM)
 • Menyelaras aktiviti berkaitan dengan pengurusan data (My MoheS, SETARA, D-SETARA)
 • Memberikan nasihat kepakaran dan kesedaran berkaitan dengan keperluan program kualiti perkhidmatan

Pengurusan Risiko

 • Melaksana dan menguatkuasa polisi dan garis panduan pengurusan risiko universiti
 • Memantau pelaksanaan pelan tindakan mitigasi risiko
 • Mengurus pelaksanaan risiko strategi, risiko operasi dan risiko projek
 • Memberikan nasihat kepakaran dan kesedaran berkaitan dengan pengurusan risiko.