Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)

Sistem Pengurusan Kualiti UTM (SPK-UTM) dibangunkan berdasarkan kepada IS0 9001: 2015 dan Kod Amalan Akreditasi Institusi serta Kod Amalan Akreditasi Program (COPIA dan COPPA).

3 kluster SPK UTM:

  1. Pengajaran & Pembelajaran serta Pembangunan Pelajar
  2. Penyelidikan
  3. Perkhidmatan (termasuk komuniti)

SPK-Fakulti mula digunapakai dalam pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran ( P&P)  di fakulti dan sekolah bermula pada 1 Oktober 2020.
PTJ Perkhidmatan akan memulakan SPK mulai 1 Januari 2021


Maklumat SPK QRiM boleh layari [SINI]