Soalan Lazim

1. Bilakah penilaian untuk tujuan Akreditasi Penuh sesuatu program bermula?

2. Apakah yang dinilai semasa Akreditasi Penuh?

3. Berapa kerapkah semakan program perlu dilakukan?

4. Adakah status keperluan  Program Profesional  dalam Akreditasi Sementara?

5. Apakah yang dimaksudkan dengan Akreditasi Penuh?

6. Apakah yang dimaksudkan dengan Akreditasi Sementara?